Anneke Oliehoek, Persoonlijke ontwikkeling, begeleiding en advies, hierna genoemd als Anneke Oliehoek coaching, gevestigd op de Vrouwenmantel 21, 2631WD te Nootdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://annekeoliehoek.nl/ Vrouwenmantel 21, +31651351589
Anneke Oliehoek is de Functionaris Gegevensbescherming van Anneke Oliehoek coaching. Zij is te bereiken via info@annekeoliehoek.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Anneke Oliehoek coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de gewone persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Anneke Oliehoek coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling > grondslag: wettelijke verplichting

Verzenden van onze nieuwsbrief > grondslag: toestemming

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren > grondslag: toestemming

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten: > grondslag: toestemming

Anneke Oliehoek coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte > grondslag: wettelijke verplichting

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Anneke Oliehoek coaching maakt gebruik van een intakeformulier waarin gegevens zijn opgenomen over je gezondheid om een beter beeld te krijgen van de problematiek/ jouw achtergrond en om je gerichter te kunnen helpen. Ten behoeve van een effectief en efficiënt coachingstraject maakt Anneke Oliehoek coaching tevens gebruik van reflectieverslagen en een coachovereenkomst, waarin mogelijk ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zijn opgenomen over je gezondheid/problematiek/achtergrond. > grondslag: toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Anneke Oliehoek Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anneke Oliehoek Coaching) tussen zit. Anneke Oliehoek Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Niet van toepassing.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Anneke Oliehoek Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatstgenoten coachsessie. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Anneke Oliehoek Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Ik maak onder meer gebruik van de volgende diensten van derden, waaronder mijn verwerkers: 

– Hosting van de website (Hostingsquad)

– SnelStart

– Google Analytics

– Bezorgdiensten

– Telefoondiensten

– Mailchimp t.b.v. Verzending nieuwsbrief en/of reclame en/of informeren over wijzigingen van diensten > grondslag: toestemming. Diverse persoonsgegevens die in het privacybeleid van Mailchimp zijn omschreven.

– Mailservers- Partners met wie wordt samengewerkt 

Daarnaast kan ik jouw gegevens doorgeven op grond van een wettelijke verplichting. Met alle (sub)verwerkers sluit ik een (verwerkers)overeenkomst. Waar mogelijk maak ik gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. Ik zie erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land en/of waar sprake is van een Privacy Shield.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Anneke Oliehoek Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. De analytische cookies van Google Analytics geeft ons inzicht in het gedrag van onze websitebezoekers, waarmee wij de website kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachingingreen.nl.Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .Anneke Oliehoek Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Anneke Oliehoek Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@annekeoliehoek.nl

Contact

Anneke Oliehoek

info@annekeoliehoek.nl

06 - 51 35 15 89

Belangrijk

KvK 786 589 18
BTW NL003360669B10

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring